You are here

REGLEMENT PLATFORM « SCORE FOR THE PLANET »

Artikel 1 : Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het platform ‘Score For The Planet’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour een beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Deelname aan de Actie impliceert de expliciete aanvaarding van dit reglement zonder voorbehoud. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.scorefortheplanet.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, gedomicilieerd in België en ingeschreven op het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organisator.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express en voor de online aankopen op carrefour.eu.

2. De actie begint op 08/03/2021 (startdatum van de actie) en eindigt op 19/12/2021 om middernacht. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden.

3. Het is mogelijk om uw gespaarde Bonuspunten tijdens de actie op bepaalde tijdstippen in te wisselen. U zal hierover een e-mail ontvangen op 14/06/2021 en 06/09/2021. U beschikt over 10 dagen om uw coupon aan te vragen die overeenstemt met het aantal Bonuspunten van het bereikte niveau (sluitingsdatum respectievelijk 24/06/2021 en 16/09/2021). De e-mail met de aangevraagde coupon zal dan respectievelijk op 05/07/2021 en 27/09/2021 worden verzonden. Als u een tussentijdse coupon aanvraagt, zal het bedrag van het bereikte niveau van uw spaarsaldo worden afgetrokken. U kan er echter ook voor kiezen de Bonuspunten niet in te wisselen en tot een hoger spaarniveau verder te sparen. Hoe dan ook, na het einde van de actie, op 03/01/2022 wordt de coupon met de gespaarde Bonuspunten verstuurd. Coupons zijn inwisselbaar tot de datum die op de coupon vermeld staat. De laatste coupon kan worden gebruikt tot 27/02/2022 middernacht (einddatum van de actie). Het aankoopbedrag dat met de coupon overeenstemt, wordt niet meegerekend voor uw spaarsaldo.

4. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.scorefortheplanet.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 08/03/2021. Deze authenticatiegegevens worden niet opgeslagen.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

• De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

• Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

5. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor Bonuspunten door deelnemende producten (zie art 3.9) te kopen. De deelnemer moet bij aankoop van de producten van de deelnemende merken zijn Carrefour Bonus Card tonen aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de aankopen vanaf 08/03/2021 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd die gelinkt is aan de inschrijvingsgegevens, zullen in rekening genomen worden.

6. Door zijn of haar aankopen kan de deelnemer ook bomen planten. Het bedrijf Procter&Gamble zet zich in om, voor elk bereikt spaarniveau, bomen aan te planten in Haïti met Reforest’Action. De bomen die zullen geplant worden zijn voornamelijk citroenbomen, cashewbomen en mahonie-cederbomen.

7. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten (zie art. 3.9) die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover bij de aankoop de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa.

8. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

9. Het aantal deelnemende merken kan uitbreiden tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken (actueel overzicht van deelnemend producten): Dash (alle producten), Ariel (alle producten), Pampers Harmonie (alle producten), Pampers Pure (alle producten), Mr. Propre (alle producten), Head & Shoulders (alle producten), Swiffer (alle producten), Always (enkel het gamma Cotton Protection), Tampax (enkel het gamma Cotton Protection), Dreft (enkel het gamma afwasproducten), Venus (enkel navulbare scheermesjes en mesjes), Gillette (enkel navulbare scheermesjes) en Oral-B Bamboo.

Tijdens de actie kan de lijst van deelnemende producten wijzigen. De deelnemers worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

10. De waarde die wordt meegeteld voor de Actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

11. Carrefour volgt tijdens de Actie het aantal aankopen van de deelnemer. Om de twee weken ontvangt de deelnemer een e-mail met een overzicht van zijn spaarniveau.

Artikel 4 : De winsten

1. De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau. De mogelijke winsten zijn de volgende:

● Bij aankoop van 40 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 400 Bonuspunten en wordt er 1 boom geplant

● Bij aankoop van 100 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 1200 Bonuspunten en worden er 2 bomen geplant

● Bij aankoop van 150 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 2250 Bonuspunten en worden er 3 bomen geplant

● Bij aankoop van 200 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 3600 Bonuspunten en worden er 4 bomen geplant

● Bij aankoop van 250 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 5000 Bonuspunten en worden er 5 bomen geplant

● Bij aankoop van 300 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 7500 Bonuspunten en worden er 6 bomen geplant

De winsten zijn niet cumulatief.

De coupons, om de tijdens de actie gespaarde Bonuspunten te kunnen recupereren, zullen worden aangekondigd in een e-mail die wordt verzonden op 14/06/2021 et 06/09/2021. U beschikt over 10 dagen om uw coupon aan te vragen die overeenstemt met het aantal Bonuspunten van het bereikte niveau (sluitingsdatum respectievelijk 24/06/2021 en 16/09/2021). De e-mail met de aangevraagde coupon zal dan respectievelijk op 05/07/2021 en 27/09/2021 worden verzonden. Als u een tussentijdse coupon aanvraagt, zal het bedrag van het bereikte niveau van uw spaarsaldo worden afgetrokken. U kan er echter ook voor kiezen de Bonuspunten niet in te wisselen en tot een hoger spaarniveau verder te sparen. Hoe dan ook, na het einde van de actie, op 03/01/2022 wordt de coupon met de gespaarde Bonuspunten verstuurd. Coupons zijn inwisselbaar tot de datum die op de coupon vermeld staat. De laatste coupon kan worden gebruikt tot 27/02/2022 middernacht (einddatum van de actie). Het aankoopbedrag dat met de coupon overeenstemt, wordt niet meegerekend voor uw spaarsaldo.

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon verzonden per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De eerste coupon zal verstuurd worden vanaf 05/07/2021.

4. Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn coupon aan de kassa van een Carrefourwinkel wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten koopt of heeft gekocht. Voor de verschillende spaarniveaus zijn dit:

● bij 400 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 4 €;

● bij 1200 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 12 €;

● bij 2250 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 22,5 €;

● bij 3600 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 36 €;

● bij 5000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 50 €;

● bij 7500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 75 €;

Zo worden de Bonuspunten op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

5. Als het opgegeven adres niet correct blijkt, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. De cheques zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Elke coupon is, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market en Carrefour express in België of online op de website carrefour.eu tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new.

9. Bij weigering van de cheque of het niet-toekennen van de cheque aan de winnaar om andere redenen, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen besparingen en voordelen uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie - d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website -, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts…

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer kan de coupons niet inruilen voor andere koopwaren dan wat gewonnen is.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de coupon.

9. Mocht de Actie worden geannuleerd wegens overmacht, kan de organisator daar geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van deze actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en de onderneming Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgevingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacybeleid, beschikbaar op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: de taal, het geslacht, de naam, de voornaam, het e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en tijdstip van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card (in voorkomend geval) en de toestemming met elektronische communicatie, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal punten.

De deelnemers worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium N.V. en de onderneming Touch Agency voor de uitvoering van deze Actie. Indien de deelnemer zijn voorafgaande toestemming gegeven heeft door het daartoe voorziene vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen voor akkoord, kan Carrefour Belgium N.V. diens persoonsgegevens gebruiken om hem in te lichten over de volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen deze te corrigeren, in te perken of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

● via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/fr/requests/new ;

● telefonisch via het nummer 0800/9.10.11 ;

● schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel.

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het beheer van deze Actie en tot maximaal twee maanden na het schrappen van deze actie (27/02/2022), d.w.z. 27/04/2022.

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt zijn deelname aan deze Actie geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische uitsluiting van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.