You are here

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD ‘Nations League’

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de wedstrijd ‘Nations League’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/nations-league

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

2. De Actie begint op 27/09/2021 (startdatum van de Actie) en eindigt op 10/10/2021 om 23:59. Voor bestellingen op carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/nations-league ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, en dit vanaf 27/09/2021 tot en met 10/10/2021. Deze gegevens worden niet geregistreerd.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

• De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

• Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

• De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee hij/zij deelneemt.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor deelnames aan de wedstrijd De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels bij zijn aankopen. Alleen de boodschappen gedaan tussen 27/09/2021 en 10/10/2021 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7. Het aantal keren dat de deelnemer langs de kassa is gegaan met aankopen van ten minste 20 EUR met uitzondering van tabak, alcohol, vuilnis, gemeenschappelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen, langs de kassa is gegaan, wordt gedurende de hele actie door Carrefour bijgehouden. Elke week wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van het aantal gewonnen deelnames en wordt hij uitgenodigd deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel 4: De wedstrijd

1. Elke aankoopschijf van €20, met uitzondering van tabak, alcohol, vuilnis, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen tussen 27/09/2021 en 10/10/2021 geeft recht op een deelname aan de wedstrijd. De deelnemer kan één keer deelnemen tijdens het inschrijvingsproces. Deze deelname is alleen geldig als er tijdens de Actieperiode ten minste één kassaverrichting heeft plaatsgevonden. Enkel kassaverrichtingen waar de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

2. De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/nations-league. Elke 2 weken zal er in de statusmail van Bonusland de extra deelnames vermeld worden met een link naar de wedstrijdvragen.

3. Er kan tot 24/10/2021 om 23:59 worden deelgenomen aan de wedstrijd op de website: https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/nations-league

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1. De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

- Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen en voor minstens €20 op een kassaticket hebben gekocht.

- Hij of zij moet correct geantwoord hebben op de hoofdvraag van de wedstrijd en correct geantwoord hebben op de schiftingsvraag. Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag correct beantwoord heeft en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. In geval van ex aequo wordt de winnaar bepaald op basis van de datum van deelname: de eerste speler is de winnaar.

2. Er zal 1 hoofdvraag en 1 schiftingsvraag zijn gedurende de ganse periode van de wedstrijd.De schiftingsvraag gaat als volgt:

Hoeveel kassatickets zullen er op 08/10/2021, van opening tot sluiting, uitgegeven worden in de volgende Carrefour winkels:

o Hypermarkt Carrefour Evere: Olympiadenlaan 12, 1140 Evere

o Carrefour market Bree: Sportlaan 25, 2960 Bree

o Carrefour express Luik Féronstrée: Féronstrée, 4000 Luik

3. De winnaars zullen vanaf 28/10/2021 gecontacteerd worden via e-mail.

4. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin dat in het bezit is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

5. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

6. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

7. Afhankelijk van de antwoorden op de hoofdvraag en de tie-breaker vraag, worden de prijzen in de volgende volgorde verdeeld:

a. 2 eerste winnaars: 55" QLED TV. De prijs wordt per post naar de winnaars gestuurd. Het wordt 10 werkdagen nadat de winnaar heeft gereageerd, verzonden naar het adres dat de winnaar heeft opgegeven. De winnaars ontvangen een e-mail van bonusland waarin hun prijs wordt meegedeeld en waarin zij worden verzocht zo snel mogelijk hun volledige postadres en telefoonnummer door te geven. Deze informatie zal tijdelijk aan de transporteur worden doorgegeven.

b. 3e tot 6e winnaars: officieel Rode Duivels shirt gesigneerd door de Rode Duivels. De prijs wordt per post naar de winnaars gestuurd, naar het adres dat de winnaar 10 werkdagen na zijn antwoord heeft opgegeven. De winnaars ontvangen een e-mail van bonusland waarin zij op de hoogte worden gesteld van hun prijs en worden verzocht snel mogelijk hun volledige postadres en telefoonnummer door te geven. Deze informatie zal tijdelijk aan de transporteur worden doorgegeven.

c. 7e tot 11e winnaars: Adidas-voetbal, gesigneerd door een of meer spelers van de Rode Duivels. De prijs wordt per post naar de winnaars gestuurd, naar het adres dat de winnaar 10 werkdagen na zijn antwoord heeft opgegeven. De winnaars ontvangen een e-mail van bonusland waarin zij op de hoogte worden gesteld van hun prijs en worden verzocht zo snel mogelijk hun volledige postadres en telefoonnummer door te geven. Deze informatie zal tijdelijk aan de transporteur worden doorgegeven.

d. 12e tot 21e winnaars: Ice-Watch speciale editie Rode Duivels. De prijs wordt per post naar de winnaars gestuurd, naar het adres dat de winnaar 10 werkdagen na zijn antwoord heeft opgegeven. De winnaars ontvangen een e-mail van bonusland waarin hun prijs wordt meegedeeld en waarin zij worden verzocht zo snel mogelijk hun volledige postadres en telefoonnummer door te geven. Deze informatie zal tijdelijk aan de transporteur worden doorgegeven.

e. 22e tot 121e winnaars: Duoticket in categorie 4 of hoger om een wedstrijd van de Rode Duivels bij te wonen. De tickets zullen naar de winnaar worden gemaild op het adres dat hij/zij heeft opgegeven (geldig voor een thuiswedstrijd / onder voorbehoud van wedstrijdschema / beschikbaarheid van zitplaatsen in het stadion / en ticketing door RBFA)

f. 122e tot 321e winnaars: officiële Rode Duivels home shirt. De prijs wordt per post naar de winnaars gestuurd. Het wordt binnen 10 werkdagen na het opgeven van het postadres naar het adres gestuurd dat de winnaar heeft opgegeven.

g. 322e tot 406e winnaars: duoticket met een winkelwaarde van € 5 per stuk om een wedstrijd van de Belgian Red Flames bij te wonen. De tickets zullen per e-mail naar de winnaar worden verzonden op het adres dat hij/zij eerder heeft opgegeven (geldig voor een thuiswedstrijd / afhankelijk van de sportkalender / beschikbaarheid van plaatsen in het stadion / en de opstelling van de tickets door de RBFA).

h. 407e tot 20.906e winnaar: pakje 200g Croky-chips met Andalouse smaak. De winnaars ontvangen een mail en een waardebon waarmee ze hun prijs kunnen afhalen in een Carrefour Hyper- of Market-winkel in België.

8. Aan het einde van de wedstrijd, d.w.z. na 10/10, ontvangen alle deelnemers een e-mail met een waardebon, geldig in de Carrefour-winkels, om een Red Devils-spel (Domino, Dobble, Monopoly, UNO, Trivial Pursuit, Skip Bo) naar keuze af te halen, en volgens de beschikbaarheid in de winkels.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocédé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

De klanten die één of meerdere loten gewonnen hebben, zullen gevraagd worden om hun volledig postadres alsook hun telefoonnummer door te geven voor het versturen van de loten.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (24/10/2021), zijnde 24/12/2021.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/privacy.html?

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.