You are here

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE ‘SEIZOENSGROENTENCHALLENGE' (Om je de kans te geven om je rooster te vervolledigen, werd de actie verlengd tot 31/07/2019. Je kan je rooster nog invullen tot 11/08/2019)

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de spaaractie ‘SEIZOENSGROENTENCHALLENGE' (hierna de 'Actie' of ‘de challenge’) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Carrefour Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze wedstrijd uit te voeren (met name de organisatie van de wedstrijd, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Arnaud Fraiteurlaan 15-23, bus A12, 1050 Elsene en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Deelname aan de Actie impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van huidig reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder recht op eenderwelke compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.seizoenschallenge.be.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en houder zijn van een geldige Carrefour Bonus Card.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door Carrefour.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online aankopen op carrefour.eu.

2. De Actie begint op 05/06/2019 op het openingsuur van de winkels en eindigt op 31/07/2019 om middernacht. De deelnemer heeft tot 11/08/2019 om het rooster in te vullen.

3. Om geldig deel te nemen aan de Actie moet de deelnemer zich aan de hand van zijn Carrefour Bonus Card kenbaar maken op de website www.seizoenschallenge.be of via de Carrefour-applicatie, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit van 05/06/2019 tot en met 31/07/2019. Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen: geslacht, naam, voornaam en e-mail adres. Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt ook geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer deelnemende producten kopen (= seizoensgroenten zoals vermeld in punt 9) om mee te spelen met de seizoensgroentenchallenge. De aankopen worden geboekt op zijn Carrefour Bonus Card. Deze bestaat uit het vullen van een rooster met de gekochte deelnemende producten en wanneer een rooster vol is, wint de deelnemer 150 Bonuspunten en een wordt een nieuw rooster voorgesteld. De gekochte maar niet-geplaatste deelnemende producten worden automatisch meegenomen om de volgende roosters te vullen. Indien meerdere leden van de Carrefour Bonus Card-rekening meedoen aan de Actie, delen ze allen hetzelfde rooster.

5. Wanneer de deelnemende producten zijn gekocht moet de deelnemer 48u wachten vooraleer hij zijn producten ziet verschijnen in de productenlijst van de Challenge.

6. Op het einde van de Actie wordt het totaal aantal gewonnen Bonuspunten automatisch gestort op de Carrefour Bonus Card van de deelnemer.

7. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen bij aankoop van deelnemende producten, zoals gespecifieerd in Art 3.9, aan de kassa van de deelnemende Carrefour-winkels. Alleen de aankopen waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

8. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten, zoals vermeld in Art 3.9, en die gekocht zijn sinds de dag van zijn inschrijving in de deelnemende Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

9. De deelnemende producten zijn: artisjok, aubergine, bloemkool, courgette, komkommer, paksoi, paprika, radijs, selder, salade, spinazie, spitskool, tomaat, venkel en wortel die te koop zijn in de afdeling Fruit & Groenten bij Carrefour België.

10. Iedere aankoop van een groente uit een productcategorie per kasticket is gelijk aan een product in de challenge. Voorbeeld 1: de aankoop van 100gr tomaten of 1kg tomaten is dus gelijk aan 1 product in de Actie; Voorbeeld 2: de aankoop van 3 venkels op hetzelfde kasticket telt voor 1 product in de Actie.

11. De franchisewinkels hebben het recht om lokale referenties aan te maken. Indien een winkel een lokale referentie aanmaakt die zou moeten toegevoegd worden aan een deelnemend product, bestaat het risico dat dit product niet toegevoegd wordt aan de lijst met verrijkingen. In dit geval wordt de deelnemer verzocht om contact op te nemen met de klantendienst van Carrefour (https://support.carrefour.eu/hc/nl) met een foto van het product en het kasticket.

12. Dagelijkse of wekelijkse statusmails, in functie van de keuze van de deelnemer, informeren de deelnemer over de vooruitgang van zijn roosters, van zijn spaarstand eb van het aantal Bonuspunten waar de deelnemer recht op heeft.

13. Als de deelnemer zich wenst uit te schrijven uit alle status e–mails, zal zijn deelname aan de Actie geanuleerd worden.

14. Indien de deelnemer zich wenst uit te schrijven uit de Actie, zal zijn deelname aan de Actie geannuleerd worden en zal hij geen aanspraak kunnne maken op de winsten zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 4: Winsten

1. De deelnemer moet een rooster invullen met de deelnemende producten die zijn gekocht op de Carrefour Bonus Card-rekening. Als meerdere leden van de Carrefour Bonus Card-rekening deelnemen aan de actie, delen ze allemaal hetzelfde rooster. Wanneer een roosterlijn (horizontaal, verticaal of diagonaal) van 5 producten is ingevuld, verdient de deelnemer 150 Bonuspunten. Daarna wordt een nieuw rooster voorgesteld. De deelnemer heeft tot 11/08/2019 om het rooster in te vullen.

2. Gekochte producten die niet op de vorige roosters zijn geplaatst, worden automatisch teruggenomen om de volgende roosters te vullen.

3. Elke voltooide lijn geeft recht op150 Bonuspunten

4. Na het einde van de actie, en vóór 31/08/2019, wordt het totaal van Bonuspunten die gedurende de actie zijn gespaard, automatisch op de Carrefour Bonus Card-rekening van de deelnemer gestort.

5. Er worden slechts één totaal van Bonuspunten per deelname gestort per Carrefour Bonus Card-account.

6. Elke (schriftelijke) aanvraag voor deze actie moet worden verzonden via ons contactformulier dat beschikbaar is op https://support.carrefour.eu/hc/nl.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. In de mate dat de vaststelling van het spaarniveau en de bereikte voordelen van de winnaar enkel bepaald wordt op basis van een computerprocédé, kan Carrefour dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Carrefour zich het recht voor om het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. Carrefour kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer kan de gratis bonnen/Bonuscheques niet inruilen voor andere koopwaren dan de deelnemende producten.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de Bonuscheque.

9. Indien de Actie door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de electronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het aantal verworven Bonuspunten per deelname, het aantal ingevulde roosters, het totaal aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. Voor de uitvoering van deze wedstrijd (met name de organisatie van de wedstrijd, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency.

Mits een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer, die hij geeft door het overeenkomstige vakje aan te kruisen in het inschrijvingsformulier, kan Carrefour Belgium nv zijn/haar persoonlijke gegevens gebruiken om hem/haar over haar producten, haar diensten, haar volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen te informeren.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen voor een rechtzetting, een beperking of een wijziging door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (07/07/2019), zijnde 07/09/2019.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van uw gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om uw rechten uit te oefenen, kan u onze privacy policy raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.