You are here

REGLEMENT PLATFORM ‘MY BABY LOVE’

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het platform ‘MY BABY LOVE’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour een beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Deelname aan de Actie impliceert de expliciete aanvaarding van dit reglement zonder voorbehoud. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.mybabylove.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, gedomicilieerd in België en ingeschreven op het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organisator.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express en voor de online aankopen op carrefour.eu.

2. De Actie begint op 05/10/2020 (startdatum van de Actie) voor een onbepaalde duur. De spaaractie duurt 1 jaar en wordt jaarlijks op 0 teruggezet (oktober). Carrefour behoudt zich echter het recht voor om de Actie op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Carrefour kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval de Actie eindigt. Voor bestellingen gedaan op carrefour.eu, moeten afhalingen of leveringen tijdens dezelfde periode plaatsvinden.

3. De coupons waarmee tijdens de Actie Bonuspunten gespaard kunnen worden, kunnen gedownload worden via een e-mail die iedere 6 maanden wordt verstuurd. Het is mogelijk om uw gespaarde Bonuspunten tijdens de actie op bepaalde tijdstippen in te wisselen. U zal hierover een e-mail ontvangen op 09/04/2021. U beschikt over 10 dagen om uw coupon aan te vragen die overeenstemt met het aantal Bonuspunten van het bereikte niveau (sluitingsdatum respectievelijk 18/04/2021). De e-mail met de aangevraagde coupon zal dan respectievelijk op 23/04/2021 worden verzonden. Als u een tussentijdse coupon aanvraagt, zal het bedrag van het bereikte niveau van uw spaarsaldo worden afgetrokken. U kan er echter ook voor kiezen de Bonuspunten niet in te wisselen en tot een hoger spaarniveau verder te sparen. Op het einde van de spaaractie, zijnde na 1 jaar (03/10/2021), moeten de coupons ingewisseld zijn. Die coupons worden verstuurd vanaf 15/10/2021. Vervolgens kan de deelnemer opnieuw beginnen sparen gedurende een periode van 1 jaar.

4. Om geldig deel te nemen aan de Actie moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.mybabylove.be, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, zijn geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 05/10/2020. Deze identificatiegegevens worden niet opgeslagen.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook

- de algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be;

- deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

5. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor Bonuspunten door deelnemende producten (zie art 3.8) te kopen. De deelnemer moet bij aankoop van de producten van de deelnemende merken zijn Carrefour Bonus Card tonen aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de aankopen vanaf 05/10/2020 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd die gelinkt is aan de inschrijvingsgegevens, zullen in rekening genomen worden.

6. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten (zie art. 3.8) die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover bij de aankoop de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa.

7. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

8. Het aantal deelnemende merken kan uitbreiden tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken (actueel overzicht van deelnemend producten): Nestlé: Nestlé Naturnes Bio, Nestlé Naturnes, Nestlé Groeimelk*, Nestlé Yogolino, Nestlé Cerelac, Nestlé Baby Cereals, Nestlé Baby biscuits, NAN, Valvert, Pampers, Zwitsal, Pull-ups, Little Swimmers, Dry Nites en Huggies Wipes die verkocht worden door Carrefour België.

Tijdens de actie kan de lijst van deelnemende producten wijzigen. De deelnemers worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Met de aankoop van deze nieuwe producten wordt geen rekening gehouden vanaf het begin van de actie maar vanaf een op voorhand aan de deelnemer meegedeelde datum.

*Borstvoeding is de ideale voeding voor baby’s. Vraag je arts, kinderarts of apotheker om raad. **Exclusief melk voor zuigelingen van 0 tot 12 maanden ***Aankopen tellen mee vanaf 11/01/2021.

9. De waarde die wordt meegeteld voor de Actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

10. Carrefour volgt tijdens de Actie het aantal aankopen van de deelnemer. Om de twee weken ontvangt de deelnemer een e-mail met een overzicht van zijn spaarniveau.

11. Gedurende en na de Actie kan de deelnemer meerdere keren (maximaal 1 keer per maand) promoties ontvangen voor acties, gelijkaardig aan My Baby Love. Als de deelnemer besluit om deze niet meer te ontvangen, kan hij zijn voorkeuren wijzigen op de website www.bonusland.be zonder zich te moeten uitschrijven van de Actie My Baby Love.

Artikel 4: Winsten

1. De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau. De mogelijke winsten zijn de volgende:

• Bij aankoop van 75 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 750 Bonuspunten

• Bij aankoop van 150 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 1.750 Bonuspunten

• Bij aankoop van 200 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 2.500 Bonuspunten

• Bij aankoop van 300 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 4.000 Bonuspunten

• Bij aankoop van 400 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 6.000 Bonuspunten

• Bij aankoop van 500 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 8.000 Bonuspunten

• Bij aankoop van 750 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 12.500 Bonuspunten

• Bij aankoop van 1.000 € aan deelnemende producten spaart de deelnemer 20.000 Bonuspunten

De winsten zijn niet cumulatief.

De coupons waarmee tijdens de Actie Bonuspunten gespaard kunnen worden, kunnen gedownload worden in een e-mail die elke 6 maanden wordt verstuurd. Het staat de deelnemer vrij te kiezen of hij zijn coupon wil downloaden of verder wil sparen. De eerste coupons worden vanaf 23/04/2021 verstuurd en zijn geldig tot de datum, aangegeven op de coupon. Na 1 jaar (03/10/2021) moeten de coupons ingewisseld zijn. Die coupons worden verstuurd vanaf 15/10/2021. Vervolgens kan de deelnemer opnieuw beginnen sparen.

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon verzonden per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De eerste coupon zal verstuurd worden vanaf 23/04/2021.

4. Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn coupon aan de kassa van een Carrefourwinkel wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten koopt of heeft gekocht. Voor de verschillende spaarspaarniveaus zijn dit:

• bij 750 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 7,5 €;

• bij 1.750 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 17,50 €;

• bij 2.500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 25 €;

• bij 4.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 40 €;

• bij 6.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 60 €;

• bij 8.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 80 €;

• bij 12.500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 125 €;

• bij 20.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een mimimumbedrag van 200 €.

Zo worden de Bonuspunten op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

5. Als het opgegeven adres niet correct blijkt, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. De cheques zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Elke coupon is, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market en Carrefour express in België of online op de website carrefour.eu tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new.

9. Bij weigering van de cheque of het niet-toekennen van de cheque aan de winnaar om andere redenen, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen besparingen en voordelen uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie - d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website -, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts…

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer kan de coupons niet inruilen voor andere koopwaren dan wat gewonnen is.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de coupon.

9. Mocht de Actie worden geannuleerd wegens overmacht, kan de organisator daar geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van deze actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en de onderneming Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgevingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacybeleid, beschikbaar op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: de taal, het geslacht, de naam, de voornaam, het e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en tijdstip van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card (in voorkomend geval) en de toestemming met elektronische communicatie, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal punten.

De deelnemers worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium N.V. en de onderneming Touch Angency voor de uitvoering van deze Actie. Indien de deelnemer zijn voorafgaande toestemming gegeven heeft door het daartoe voorziene vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen voor akkoord, kan Carrefour Belgium N.V. diens persoonsgegevens gebruiken om hem in te lichten over de volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen deze te corrigeren, in te perken of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

● via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249;

● telefonisch via het nummer 0800/9.10.11;

● schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium - Klantendienst - Olympiadenlaan, 20 - 1140 Brussel.

De consument zal, twee jaar na de inschrijvingsdatum en als hij geen babyproducten heeft gekocht bij Carrefour, een e-mail ontvangen met de vraag of hij zijn deelname aan de Actie My Baby Love wil verderzetten. Indien hij niet antwoordt of weigert, zal hij uit de Actie verwijderd worden.

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de periode die nodig zijn voor het beheer van deze Actie en tot maximaal zes maanden na het schrappen van de deelnemer.

Zolang de deelnemer niet uit de Actie verwijderd is, zullen zijn aankoopgegevens bewaard worden tijdens de spaarperiode van 1 jaar (oktober 2020-oktober 2021, oktober 2021-oktober 2022) en 6 maanden na elke cashout (einde spaarperiode van 1 jaar) verwijderd worden.

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt zijn deelname aan deze Actie geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische uitsluiting van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.