You are here

REGLEMENT VAN DE GAMING en SPAARACTIE “Koopkracht-acties : €150 korting op jouw energiefactuur en veel andere cadeaus

Artikel 1: Algemeen

1.Huidige voorwaarden van de dubbele gaming+spaaractie «Koopkracht-acties: €150€ korting op jouw energiefactuur en veel andere cadeaus» (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1, Resaerch Park 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Shelf Service).

2.Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn/haar deelname evenals het verlies van zijn/haar winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3.Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1.Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2.Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3.Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4.De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze Actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3 : Gaming Actie

Artikel 3.1 : Geldigheid van de gaming actie

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

2. De Gaming Actie begint op 04/01/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 30/01/2023 om middernacht. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. De deelnemers kunnen hun deelnames aan de wedstrijd nog t.e.m. 05/02/2023 (einde van de Actie) gebruiken.

Artikel 3.2 : Deelnames en voorwaarden van de Gaming Actie

1. Om geldig te kunnen deelnemen, moet de deelnemer zich vooraf kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 04/01/2023 tot en met 30/01/2023.

Om zich in te schrijven, moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

• De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

• Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft, wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

2. Dankzij zijn/haar inschrijving kan de deelnemer deelnames krijgen voor de wedstrijd door deelnemende producten te kopen, met een maximaal van 8 deelnames par kaart of Carrefour Bonus Card rekening. De deelnemer moet zijn/haar Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 04/01/2023 en 30/01/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

3. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen enkel de aankopen die na de inschrijving gedaan zijn in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa bij de aankoop.

4.Elke aankoopschijf van minimum €35 aan deelnemende producten uitgevoerd tussen 04/01/2023 en 30/01/2023 geeft het recht om één keer je geluk te beproeven in het “windmolen” spel die het object vormt van de gaming actie. Alleen de aankoop van deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Kaart is gescand, komt in aanmerking.

De deelnemende producten zijn alle producten die verkocht worden in de winkels van Carrefour België en op www.carrefour.be, met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen

5.Voor elke aankoopschijf van €35 aan deelnemende producten ontvangt de klant een voucher met een unieke QR-code. De klant moet deze code scannen om naar de website www.bonusland.be te gaan, of de QR-code scannen op de terminals in de winkels (winkels die deel uitmaken van de in punt 8 vermelde selectie). Met deze unieke code kan hij/zij zijn/haar deelname aan het spel registreren op de website www.Bonusland.be. Elke code geeft het recht op een deelname aan het spel.

6.Deelnemers hebben tot 05/02/2023 t.e.m. 23:59 uur de tijd om al hun deelnames te gebruiken op de wedstrijdsite www.bonusland.be.

7.Het is toegestaan om aan het “windmolen” spel deel te nemen zo vaak als het aantal vouchers met unieke code verzameld zijn per Carrefour Bonus Kaart. De verschillende Carrefour Bonus kaarten die behoren tot dezelfde rekening worden dus samengeteld. Er kan niet meer dan 1 prijs per Carrefour Bonus Kaart gewonnen worden.

8. Het aantal deelnemende producten dat in aanmerking wordt genomen voor de gaming actie zijn deze die effectief betaald worden aan de kassa. In het geval van een promotie die wordt gepresenteerd als een gezamenlijke aanbieding zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, wordt alleen rekening gehouden met het (de) betalende product(en). Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het aankoopbedrag van de deelnemer wordt gedurende de hele spelactie door Carrefour gevolgd.

Artikel 3.3 : Het bepalen van de winnaars en de toekenning van de winsten van de Gaming actie

1. In totaal zullen er 610 winnaars zijn.

2. De winnaars zijn de personen die:

*voldoen aan alle wedstrijdvoorwaarden:

*Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen en voor minstens €35 aan deelnemende producten gekocht hebben.

*Hij of zij moet behoren tot de 610 personen die de beste scores hebben behaald in het “windmolen”spel dat wordt aangeboden op de website van Bonusland met als doel de windmolen zo snel mogelijk te laten draaien om de lamp van stroom te voorzien.

*Hij of zij moet de schiftingsvraag correct beantwoord hebben. Indien minder dan 610 personen de schiftingsvraag correct hebben beantwoord, zijn de winnaars de personen wier antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. De winnaars worden in de volgende volgorde gerangschikt: de eerste is degene die het juiste antwoord heeft op de beslissende vraag. In geval van ex aequo wordt de winnaar degene die het eerste heeft gespeeld. De daaropvolgende winnaars worden gerangschikt op basis van wie de beslissende vraag het best heeft beantwoord. In geval van ex aequo worden ze gerangschikt in volgorde van de datum van de winnende inzending.

3. De te winnen prijzen zijn:

*Van de 1ste tot de 10de prijs : een installatie van zonnepanelen voor een bedrag van €10.000.

Als de klant een andere energieoplossing wil, mag hij/zij bij de leverancier vragen om deze prijs te veranderen en uit de volgende alternatieven te kiezen: elektrisch laadstation, batterij voor zonnepanelen, warmtepomp, dakwerken en dit voor hetzelfde bedrag. Het contract voor de installatie van de gekozen energieoplossingen wordt rechtstreeks gesloten tussen de consument en de leverancier. Carrefour is niet betrokken bij dit contract en kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden, noch voor de installatie of het onderhoud van de installaties.

De Klant erkent en aanvaardt dat aan al deze oplossingen bepaalde voorwaarden gekoppeld zijn (bv. bepaald type dak voor zonnepanelen) en dat hij hiervoor zelf verantwoordelijk is. In geen geval zal hij daartoe Carrefour of de leverancier kunnen aanspreken.

*Van de 11de tot de 60ste prijs : Een aankoopbon ter waarde van €649, geldig voor de aankoop van een elektrische fiets (referentie 6602235 DENVER E-Bike VAE E1000)) verkrijgbaar in het assortment van een geïntegreerde Hyper Carrefour winkel.

*Van de 61ste tot de 110de prijs : Een aankoopbon ter waarde van €399, geldig voor de aankoop van een elektrische scooter (referentie 106866124 XIAOMI MI E-SCOOTER ESSENTIAL), verkrijgbaar in het assortment van een geïntegreerde Hyper Carrefour-winkel.

*Van de 111ste tot de 610de prijs : een cadeaukaart (ter waarde van €100) te gebruiken in een Carrefour winkel.

4.De winnaars van de eerste 10 prijzen ontvangen vanaf 15/02/2023 een mail van Carrefour om hen op de hoogte te brengen van hun winst. Ze moeten dan contact opnemen met Luminus via het mailadres dat zij krijgen om hun prijs te ontvangen.

5.Winnaars van de andere prijzen ontvangen een e-mail met een unieke coupon die in hun Carrefour-winkel kan worden gebruikt. Deze coupons zijn noch bruikbaar door derden, noch uitwisselbaar.

6. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

7. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de 9 maanden na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn/haar recht op de prijs en blijft deze laatste eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

8. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

9. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 4 : De Spaar-actie

Artikel 4.1: Deelnameregels en -voorwaarden van de Spaar-actie

1.De Spaar-actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

2.De Spaar-actie begint op 04/01/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 30/01/2023 om middernacht. Voor de bestellingen op carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. De coupons zullen, om de aan het einde van de Actie gespaarde winsten te kunnen recupereren, te downloaden zijn in een e-mail die vanaf 08/02/2023 wordt verstuurd en bruikbaar zal zijn tot de op de coupon vermelde datum, namelijk 01/03/2023 om middernacht.

3.Om aan de Spaar-actie geldig te kunnen deelnemen, moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 04/01/2023 tot en met 30/01/2023. Deze gegevens zijn niet opgeslagen. De actie geldt voor bestaande en niet-Luminus klanten. Mensen met een sociaal tarief en mensen met een geschiedenis van slechte betalingen worden uitgesloten.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

*De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

*Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

*De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee hij/zij deelneemt.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4.Na zijn/haar geldige inschrijving kan de deelnemer op zijn Carrefour Bonus Kaart rekening sparen voor een voucher van €150 geldig op de energieprijzen van de leverancier Luminus (€75 korting op de gasprijzen en €75 korting op de elektriciteitsprijzen). De deelnemer moet zijn/haar Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de deelnemende producten aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de aankopen tussen 04/01/2023 en 30/01/2023 waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand is, worden in aanmerking genomen. De actie geldt voor bestaande en niet-Luminus klanten. Mensen met een sociaal tarief en mensen met een geschiedenis van slechte betalingen worden uitgesloten.

5.Bij elke aankoop van deelnemende producten ter waarde van €35 ontvangt de klant een voucher met een unieke QR-code. De klant moet deze code scannen om naar de website www.bonusland.be te gaan, of de QR-code scannen op de terminals in de winkels (winkels die deel uitmaken van de in punt 8 vermelde selectie). Met deze unieke code kunnen zij hun spaardeelname registreren op de website www.Bonusland.be. Elke code brengt hem/haar naar een nieuw spaarniveau. De deelnemer moet het 8ste niveau bereiken om in aanmerking te komen voor de voucher van €150 die bij Luminus kan worden ingewisseld.

6.Elke aankoopschijf van €35 aan deelnemende producten tussen 04/01/2023 en 30/01/2023 geeft recht op een spaarniveau. Alleen de aankopen van deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Kaart is gescand, worden in rekening genomen.

7. Indien de inschrijving na het begin van de Actie plaatsvindt, worden enkel de aankopen die na de inschrijving voor de Actie in de deelnemende Carrefour-winkels gedaan zijn in aanmerking genomen, mits de Carrefour Bonus Card is gescand aan de kassa tijdens de aankoop.

8. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening. Er wordt maar één korting van €150 bij Luminus toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

9. De deelnemende producten zijn alle producten die verkocht worden in de winkels van Carrefour België en op www.carrefour.be, met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen.

10. De waarde die wordt meegeteld voor de Actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

11. Het spaarniveau van de deelnemer wordt gedurende de hele Actie door Carrefour gevolgd.

Artikel 4.2: Vouchers van de Spaar-actie

1.De vouchers worden automatisch uitgekeerd als de klant het 8ste spaarniveau op het einde van de spaaractie (30/01/2023) heeft bereikt. De voucher geeft recht op een korting van €150 op “Comfy”-energieprijzen bij de leverancier Luminus (gesplitst tussen €75 korting op gasprijzen en €75 korting op electriciteitsprijzen, exclusief in Belgïe). Algemene voorwaarden van Luminus zijn hiervoor geldig. Deze voorwaarden zijn hier beschikbaar : https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/crf-energydays/faq

2.De vouchers worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon verzonden per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De voucher wordt per e-mail verstuurd vanaf 08/02/2023.

4. Om van zijn/haar voucher bij de energieleverancier Luminus te genieten, ontvangen de winnaars een e-mail aan het einde van de spaaractie. De klant zal de keuze hebben om zijn/haar toestemming te geven voor de overdracht van zijn/haar gegevens aan Luminus, die vervolgens contact zal opnemen met alle winnaars. Als de deelnemer er de voorkeur aan geeft zijn/haar persoonsgegevens niet over te dragen, kan hij/zij zelf contact opnemen met Luminus via het telefoonnummer dat in de e-mail is ingevoerd.

In de mail zal de klant de mogelijkheid hebben om op 2 links te klikken:

a. Via de link Luminus “reeds klant” worden ze naar een contactformulier geleid om de korting op hun definitieve jaarfactuur te laten toepassen. Huidige klanten die slechts één type energievoorziening, gas of elektriciteit, hebben, zullen ook worden aangeboden een aanvullend contract te ondertekenen om te profiteren van de volledige korting van € 150 bij Luminus.

b. Via de link Luminus “niet-klant” wordt deze naar een contactformulier geleid, zodat Luminus de nodige informatie kan verzamelen om de klant een nieuw energieleveringscontract met Luminus aan te bieden. De korting van maximaal €150 zal worden toegepast op de definitieve jaarlijkse consumentenrekening

Het totaal aantal nieuwe contracten voor deelnemers van de Brusselse Hoofdstadsregio om van de voucher te kunnen genieten, zijn beperkt tot maximaal 500. Deze zullen in orde van hun registrering gesorteerd zijn. Van zodra 500 vouchers ingewisseld zijn voor de Brusselse Hoofdstadsregio, kan de deelnemer zijn voucher enkel nog voor een andere localiteit gebruiken, buiten Brussel Hoodstadsregio, maar nog altijd in Belgïe, ofwel verliest hij/zij gewoon het recht op zijn/haar voucher.

Vouchers zijn persoonlijk en mogen in geen geval gratis of tegen betaling aan een andere persoon worden verstrekt, geruild, verkocht of overgedragen. Zij mogen in geen geval in contanten, zelfs niet gedeeltelijk of in natura worden terugbetaald. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

5.Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Iedere voucher is geldig tot en met de datum die erop vermeld staat, zijnde 01/03/2023

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Spaar-actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1.De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten die zijn partner Luminus in verband met deze Actie heeft gemaakt.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen,

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie in te korten, uit te bereiden, te wijzigen of te annuleren zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voortvloeit. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van deelname aan de Actie of de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4. De deelnemer erkent dat de deelname volledig op eigen risico is.

5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van Carrefour de terugbetaling eisen van de kosten van hun deelname aan de Actie.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. De deelnemer kan zijn coupon enkel inruilen voor de cadeaus zoals hierboven beschreven.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

9. Indien de Actie of de wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke , en Shelf Service, als verwerker, de persoonsgegevens van de deelnemers conform Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de wet tot bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de electronische berichten, het akkoord om gecontacteerd te worden door Luminus, het aantal spaarniveaus, de antwoorden op de vragen van het spel, de unieke code om de voucher van Luminus te beveiligen, de redemptie van de Luminus korting.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, m.n. door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier , kan Carrefour Belgium nv zijn/haar persoonsgegevens gebruiken om hem/haar op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Als onderdeel van de verwerking van deze Actie zullen de volgende persoonsgegevens aan Luminus worden doorgegeven op voorwaarde dat de gebruiker zijn/haar voorafgaande toestemming geeft: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over de terugbetaling van de Luminus-promotie. Deze persoonsgegevens worden eigendom van Luminus voor een periode van 3 maanden om een commercieel contact met de deelnemer te maken. Elk verzoek om informatie of wijziging met betrekking tot deze toestemming moet aan Luminus worden gericht in overeenstemming met het Privacybeleid, beschikbaar op https://www.luminus.be/nl/prive/disclaimer/. Tenslotte is de deelnemer zich er ook van bewust dat hij/zij om bepaalde prijzen te verkrijgen, zijn/haar persoonsgegevens moet doorgeven aan het partnerbedrijf. Carrefour is niet betrokken bij deze overdracht van persoonsgegevens.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de persoonsgegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar persoonsgegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

*Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

*Per telefoon op 0800/9.10.11;

*Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan, 3, bus 3, 1930 Zaventem.

Carrefour bewaart de persoonsgegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (30/01/2023), zijnde 30/03/2023. Bepaalde beperkte persoonsgegevens (deelname aan de Actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de Actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (30/07/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn/haar persoonsgegevens of verzet tegen de verwerking, zijn/haar deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn/haar rechten uit te oefenen kan hij/zij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun persoonsgegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal uitgevoerd en geïnterpreteerd worden vereenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.

Artikel 8 : selectie van winkels met een terminal :

CRF MARKETF 061 NIEL, CRF MARKETF 065 SINT TRUIDEN, CRF MARKETF 068 LUBBEEK, CRF MARKETF 072 KALMTHOUT, CRF MARKETF 073 PITTEM, CRF MARKETF 074 GENTBRUGGE, CRF MARKETF 076 KORTENBERG, CRF MARKETF 080 GERAARDSBERGEN, CRF MARKETF 081 FLEURUS, CRF MARKETF 084 GEMBLOUX, CRF MARKETF 1701 MOORSEL, CRF MARKETF 1712 BOCHOLT, CRF MARKETF 1717 ANTWERPEN ZUID, CRF MARKETF 1723 DENDERMONDE, CRF MARKETF 1725 GENT, CRF MARKETF 1726 GILLY, CRF MARKETF 1730 LA LOUVIERE, CRF MARKETF 1732 QUIÉVRAIN, CRF MARKETF 1735 TOURNAI, CRF MARKETF 1742 TREMELO, CRF MARKETF 1751 PUTTE, CRF MARKETF 1754 KAPELLE OP DEN BOS, CRF MARKETF 1770 SMEERMAAS, CRF MARKETF 1771 BRUSTEM MONTINI, CRF MARKETF 1797 SINT NIKLAAS, CRF MARKETF 1798 WEVELGEM, CRF MARKETF 1801 TURNHOUT, CRF MARKETF 1844 LANDEN ATTENHOVEN, CRF MARKETF 1848 RUPELMONDE, CRF MARKETF 1853 BRECHT, CRF MARKETF 1861 EUPEN, CRF MARKETF 198 ST GHISLAIN SAS, CRF MARKETF 234 BERENDRECHT, CRF MARKETF 236 EEKLO, CRF MARKETF 318 KNESSELARE, CRF MARKETF 326 HUY, CRF MARKETF 341 BUTGENBACH, CRF MARKETF 344 HOUTHALEN, CRF MARKETF 348 OOSTAKKER, CRF MARKETF 352 OOSTENDE, CRF MARKETF 357 GISTEL, CRF MARKETF 363 HERK DE STAD, CRF MARKETF 364 OOSTENDE, CRF MARKETF 369 DILSEN, CRF MARKETF 370 MAASMECHELEN, CRF MARKETF 372 MOL, CRF MARKETF 374 WILRIJK, CRF MARKETF 378 HERENTALS, CRF MARKETF 380 LOKEREN, CRF MARKETF 419 GEEL, CRF MARKETF 427 BILZEN, CRF MARKETF 431 LOMMEL, CRF MARKETF 433 PHILIPPEVILLE, CRF MARKETF 472 ST AMANDSBERG, CRF MARKETF 489 HOUTHALEN, CRF MARKETF 502 MARCHE EN FAME, CRF MARKETF 509 HOTTON, CRF MARKETF 510 LUMMEN, CRF MARKETF 515 NAZARETH, CRF MARKETF 520 LA BOUVERIE, CRF MARKETF 523 BASTOGNE, CRF MARKETF 545 OOSTENDE, CRF MARKETF 547 KESSEL-LO, CRF MARKETF 548 HERENT, CRF MARKETF 569 BERTRIX, CRF MARKETF 572 ST NIKLAAS,CRF MARKETF 599 GOOREIND t'centrum, CRF MARKETF 703 SINT JOB IN T'GOOR t'centrum, CRF MARKETF 704 EMBOURG, CRF MARKETF 706 FLORENVILLE, CRF MARKETF 708 BARCHON, CRF MARKETF 709 AALTER, CRF MARKETF 713 LINT, CRF MARKETF 714 LANAKEN, CRF MARKETF 716 MELLE, CRF MARKETF 719 AUBEL, CRF MARKETF 720 MERE, CRF MARKETF 723 HEIST OP DEN, CRF MARKETF 724 WAARSCHOOT, CRF MARKETF 726 VIRTON, CRF MARKETF 729 ASSEBROEK, CRF MARKETF 743 DINANT, CRF MARKETF 749 NEVELE, CRF MARKETF 756 MARIAKERKE, CRF MARKETF 769 EVERGEM, CRF MARKETF 773 GENAPPE, CRF MARKETF 778 TUBIZE, CRF MARKETF 837 ECAUSSINNES, CRF MARKETF 854 WASMES, CRF MARKETF 890 GENK, CRF MARKETI 055 KAPELLEN