De Bonus Card is gratis en geldig in alle deelnemende Carrefour-winkels in België.

 • Om Bonuspunten te sparen: 1 Bonuspunt per aankoopschijf van 2 euro*
 • Om Bonuscheques van 5 euro te ontvangen zodra je 500 punten gespaard hebt.
 • Om te genieten van de promoaanbiedingen in de winkel.
 • Om te genieten van gepersonaliseerde aanbiedingen, te ontdekken op je kasticket.
 • Om te genieten van de speciale aanbiedingen van de Carrefour Bonus Card-partners
 • Om gebruik te maken van de selfscan in de winkel.

* Behoudens wettelijke uitzonderingen: tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilzakken, leeggoed, telefoonkaarten, cadeaucheques en -kaarten.

Begeef je naar het onthaal van je Carrefour-winkel. De hostess overhandigt je je kaart en 3 sleutelhangers.

Je Carrefour Bonus Card is onmiddellijk actief, je spaart punten van bij het eerste gebruik.

Maak je persoonlijke Mijn Account  aan op de website Carrefour.eu. Je bent onmiddellijk ingeschreven voor het getrouwheidsprogramma.

OF

Begeef je naar het onthaal van je Carrefour-winkel om het inschrijvingsformulier in te vullen. Binnen enkele weken wordt je inschrijving voor het getrouwheidsprogramma effectief.

door in te loggen op je persoonlijke Mijn Account-pagina.

OF

door te bellen naar ons Callcenter op 0800 9 10 11

Ja, je kan bijvoorbeeld de Bonuspunten van de Carrefour Bonus Cards van de leden van je gezin samenvoegen:

Door naar ons callcenter te bellen op 0800 9 10 11 en de verschillende kaartnummers door te geven die je aan eenzelfde Bonus Card-account wil koppelen.

 • Verwittig de kassahostess, de punten die je op die dag spaart, worden op je kasticket vermeld.
 • Bewaar je kasticket.
 • Surf naar je persoonlijke Mijn Account-pagina en tik de barcode van je kasticket in of overhandig het ticket aan de kassahostess bij je volgende bezoek om de punten aan je Carrefour Bonus Card toe te voegen.

Opgelet, je hebt recht op bepaalde persoonlijke promoties op basis van je kaartnummer. Die kunnen enkel worden toegekend op vertoon van je Carrefour Bonus Card.

Meld het verlies of de diefstal van je kaart zo snel mogelijk aan ons callcenter op  0800 9 10 11

Vraag vervolgens een nieuwe Carrefour Bonus Card aan in de winkel en geef je nieuwe kaartnummer door via het callcenter zodat we de gespaarde punten van je oude kaart op je nieuwe kaart kunnen overzetten.

Neen, niet wanneer je voor het getrouwheidsprogramma ingeschreven bent.
Bel naar ons callcenter op 0800 9 10 11 en je gespaarde punten worden onmiddellijk op je nieuwe Carrefour Bonus Card overgezet.

Je kan op elk moment je persoonlijke gegevens wijzigen:

 • door op je persoonlijke Mijn Account-pagina in te loggen
 • door naar ons callcenter te bellen op 0800 9 10 11
 • door je naar het onthaal van onze winkel te begeven en het juiste formulier in te vullen.

 

Ja, je kan je Carrefour Visa-kaart linken aan je Carrefour Bonus Card en er zo de gespaarde Bonuspunten aan toevoegen. Log daarvoor in op je persoonlijke Mijn Account-pagina.

Meer informatie over je Carrefour Visa-kaart.

Log in op je persoonlijke Mijn Account -pagina

OF

bel naar ons callcenter op 0800 9 10 11

Hou in beide gevallen het nummer op de achterzijde van je Carrefour Visa-kaart bij de hand. Dat nummer begint met ‘229’.

Vraag een nieuwe Carrefour Bonus Card aan het onthaal van je Carrefour-winkel

Bel naar ons callcenter op 0800 9 10 11 om je Bonuspunten over te zetten. Hou je oude en nieuwe Carrefour Bonus Card bij de hand.

500 Bonuspunten geven recht op een Bonuscheque van 5 euro.

Wanneer je 500 punten gespaard hebt, kan je:

 • je Bonuscheques onmiddellijk afdrukken door op je Mijn Account -pagina in te loggen.
 • naar je Bonuscheques vragen in de Carrefour-winkel van je keuze, met je Carrefour Bonus Card bij de hand.

Op elke Bonuscheque wordt een geldigheidsdatum vermeld. Na die datum kan de Bonuscheque niet meer worden gebruikt.

1 Bonuspunt = 0,01 euro – zodra je 500 punten gespaard hebt, kan je een Bonuscheque van € 5 ontvangen.

Toon je Carrefour Bonus Card bij elk bezoek aan de winkel:

 • je ontvangt 1 Bonuspunt per aankoopschijf van 2 euro*.
 • je ontvangt nog meer punten dankzij onze promotionele aanbiedingen in de winkel en dankzij onze persoonlijke aanbiedingen die je onderaan op je kasticket vindt of die jou per post toegestuurd worden.

Bij teruggave van bepaalde producten behoudt Carrefour zich het recht voor om de Bonuspunten die bij de aankoop van die producten werden toegekend in mindering van je puntentotaal te brengen.

* Behoudens wettelijke uitzonderingen: tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilzakken, leeggoed, telefoonkaarten, cadeaucheques en -kaarten.

 • door op je persoonlijke Mijn Account-pagina in te loggen.
 • door je kasticket te bekijken. Je puntensaldo geeft het totale aantal gespaarde punten op de vermelde datum weer. De punten van die dag worden na een nachtverwerking aan je account toegevoegd.
 • door je in te schrijven op onze e-newsletter krijg je regelmatig informatie over je puntensaldo.
 • door te bellen naar ons callcenter op 0800 9 10 11
 • Meld je aan op je persoonlijke Mijn Account -pagina en vul het formulier onder ‘Klantendienst contacteren’ in.
 • Je kan ook naar ons callcenter bellen op 0800 9 10 11

Je Bonuspunten zijn drie jaar lang geldig.
Na die drie jaar behoudt Carrefour zich het recht voor om ze te schrappen, conform de geldende algemene voorwaarden.

Ja, je kan je Carrefour Visa-kaart ook gebruiken als Carrefour Bonus Card en er Bonuspunten mee sparen

 • Om op elk moment je transacties en Bonuspuntensaldo te kunnen raadplegen.
 • Om je Bonuscheques aan te maken en af te drukken.
 • Om andere Carrefour Bonus Cards en Carrefour Visa-kaarten aan je account toe te voegen.

Klik op de homepage van de Carrefour-website op ‘Mijn Account aanmaken’ en vul de vereiste gegevens in.

Je ontvangt een bevestigende e-mail van je inschrijving met daarin een valideringslink. Als je geen e-mail ontvangt, controleer je best of die niet bij je ongewenste e-mail terechtgekomen is.

Je account wordt geactiveerd wanneer je op de link klikt. Je kan inloggen op je persoonlijke Mijn Account-pagina met je gebruikersnaam (het e-mailadres dat je bij je inschrijving opgaf) en je wachtwoord.

Voer je gebruikersnaam (het e-mailadres dat je bij je inschrijving opgaf) en je wachtwoord in op de homepage van de website Carrefour.eu.

Meld je aan op je persoonlijke Mijn Account-pagina en klik op ‘Mijn persoonlijke gegevens’ om je e-mailadres te wijzigen.

Je gebruikersnaam is je e-mailadres. Als je het vergeten bent, bel je ons naar callcenter op 0800 9 10 11

Wachtwoord vergeten?

Surf naar de homepage van Carrefour.eu en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’. Je ontvangt dan een e-mail met een nieuw wachtwoord dat je indien gewenst kan wijzigen zodra je opnieuw op je Mijn Account -pagina ingelogd bent.

 

Als titularis van de account kan je:

 • je transacties en je Bonuspuntensaldo op elk moment raadplegen
 • je Bonuscheques afdrukken

Meld je aan op je Mijn Account-pagina en klik op ‘Een nieuwe Bonuscheque aanmaken’ Kies het bedrag van de Bonuscheque in functie van het aantal punten waarover je beschikt.

Klik vervolgens op ‘Mijn Bonuscheques afdrukken’ en vermeld welke combinatie van Bonuscheques je wenst.

Een slecht afgedrukte Bonuscheque is niet verloren. Zolang je hem niet gebruikt, kan je de Bonuscheque binnen de geldigheidsduur ervan opnieuw afdrukken.

Als het je na verschillende pogingen niet lukt om de Bonuscheque af drukken, controleer je best de parameters van je printer of internetbrowser.

Indien de problemen aanhouden, kan je terecht aan het onthaal van je Carrefour waar een hostess de Bonuscheque in kwestie voor jou afdrukt.

Op elke Bonuscheque wordt een geldigheidsdatum vermeld. Na die datum kan de Bonuscheque niet meer worden gebruikt.

De cheques kunnen binnen de geldigheidsperiode opnieuw worden afdrukt als ze nog niet gebruikt werden.

Je kan je Bonuscheque tijdens de volledige geldigheidsduur annuleren door te klikken op ‘Mijn Bonuscheque annuleren’. De overeenkomstige Bonuspunten worden vervolgens automatisch aan je Bonuspuntensaldo toegevoegd.

Neen, zegels worden niet terugbetaald, noch ingeruild tegen geld.

Dit moet je melden via carrefourbonuscard_be [at] carrefour.com of telefonisch via 0 800 910 11.

De Bonuspunten zullen binnen de 24 uur na overhandiging van de collector aan de kassa, zichtbaar zijn.

Bij het overhandigen van de collector, wordt de korting niet onmiddellijk verrekend. De Bonuspunten worden toegevoegd aan het saldo van je Carrefour Bonus Card. Deze punten zijn binnen de 24 uur na het passeren langs de kassa zichtbaar.  

Neen, tijdens de inruiling worden de Bonuspunten toegevoegd aan het saldo van je Carrefour Bonus Card. Deze Bonuspunten kun je nadien inruilen tegen Bonuscheques.

De actie is enkel geldig op vertoon van de Carrefour Bonus Card.

Als je van de kassabediende niet de zegels ontvangen hebt waarop je recht hebt, moet je bellen naar het gratis nummer 0.800.9.10.11.

De inruiling moet gebeuren tijdens de inruilperiode, dus tussen 6/12 en 31/12/2017. Zegels die niet worden ingeruild in deze tijdsspanne, kunnen niet worden aanvaard.

Van zodra je collector spaarkaart vol is, moet je deze overhandigen aan de kassierster en moet je je Carrefour Bonus Card tonen om je Bonuspunten te kunnen ontvangen.

De collectoren zijn beschikbaar in alle Carrefour winkels.

Ja, een collector is vereist om deel te nemen.

Om bijkomende zegels te verzamelen, zullen de producten in promotie duidelijk worden aangegeven in de folder en in de winkel.

Zegels kunnen tot 31/12/2017 worden ingeruild

Klanten kunnen hun zegels inruilen vanaf 6/12 tot 31/12/2017

Zegels kunnen gedurende de volledige looptijd van de actie worden verzameld, dus van 18/10 tot 31/12/2017

De actie wordt georganiseerd van 18/10 tot 31/12/2017

Ja, de actie is geldig in alle Carrefour enseignes (Hypermarkten, Market, Express, Drive)

Het is een spaaractie waarbij de klant zegels per aankoopschijf kan verzamelen.
Vervolgens kan de klant bij deze actie de volle collector spaarkaarten inruilen tegen Bonuspunten.
Per aankoopschijf van 25€* ontvangt men 1 zegel.
    
Hoe meer zegels, hoe meer Bonuspunten.

 • 25 zegels = 5€ = 500 Bonuspunten
 • 50 zegels = 12 € = 1.200 Bonuspunten
 • 75 zegels = 20€ = 2.000 Bonuspunten

Een volle collector spaarkaart met 25 originele zegels is 500 Bonuspunten waard, hetzij een bonuscheque van 5 € (een kaart met 50 zegels is 1.200 Bonuspunten waard en 75 zegels stemmen overeen met 2.000 Bonuspunten)
*Uitgezonderd tabak, vuilzakken van de gemeente, leeggoed en andere wettelijke uitzonderingen. Maximum 15 zegels per transactie.